Selvitys joukkueen tilanteesta kaudella 40

Joukkue:Metsänkulman Pallo-Peikot
Tilaaja:manageri Jani-Hur
Tekijä:ClearwaterhouseCreedences International Limited
Luovutettu:3.10.2009
Luokitus:ERITTÄIN SALAINEN

Tämä selvitys ja sen liitteet ovat selvityksen tehneen yrityksen omaisuutta kunnes koko kauppasumma on maksettu. Selvitys sisältää linkkejä joiden pysyvyyttä selvityksen tehnyt yritys ei takaa. Osa linkeistä voi vaatia kirjautumista sivustoille.

Toimeksiantona oli luoda raportti jota voidaan käyttää lähtökohtana joukkueen johdon ja mentorin välisissä keskusteluissa joukkueen kehittämisestä. Raporttia varten selvitettiin joukkueen tämänhetkinen pelaajatilanne, nykyisen toimivan johdon motivaatio sekä jo olemassa olevat joukkueen kehityssuunnitelmat.

Tämä selvitys on tehty haastattelemalla nykyisessä seuraorganisaatiossa toimivia henkilöitä mukaanlukien pelaajat. Osa selvityksestä pohjautuu manageri Jani-Hurin rekrytointi-ilmoitukseen jolla haetaan edellä mainittua mentoria.

Päivitys 1.10: Manageri Jani-Hur ilmoitti Pallo-Peikkojen löytäneen sopivan mentorin.

Joukkueen nykytila

Joukkue pelaa tällä hetkellä VI-divisioonassa, mutta trendi on ollut voimakkaasti laskeva kauden 34 jälkeen jonka päätteeksi joukkue nousi IV-divisioonaan. Nousun jälkeen tehdyt päätökset heikensivät merkittävästi joukkueen lyhyen tähtäimen kilpailullista suorituskykyä, mutta eivät vastaavasti parantaneet joukkueen pitkän tähtäimen suorituskykyä. Kyseessä oli kuitenkin joukkueen johdon kannalta tietoinen strateginen päätös jonka taustoja on valotettu Peikkojen sivuilla Yet another season is over, We're the Champions ! ja Heading to new challenges !.

Selvityksemme aikana on kuitenkin ilmennyt myös muita tilanteeseen johtaneita seikkoja. Joukkueen johdossa oli käsillä nähtävästi jo tuolloin samanlainen kriisi kuin nytkin. Joukkue pystyttiin nostamaan uudelle kilpailulliselle tasolle (IV-divisioona), mutta koventuvaan kilpailuun ei kyettykään enää vastaamaan. Tästä huolimatta joukkueen toiminta on kuitenkin ollut taloudellisesti voitollista. Nykyiset kassavarannot mahdollistavat uuden menestyksekkään toimitastrategian luomisen.

Joukkue pärjää erinomaisesti nykyisellä sarjatasollaan (VI-divisioona). Edellisellä kaudella joukkue jäi hämmästyttävästi sarjassaan toiseksi osittain kummallisten kokoonpanojen vuoksi (ottelut 227733545 ja 227733550). Otteluista erityisesti kärkikamppailu 227733589 herätti keskustelua varsinkin kun sitä verrataan ensimmäisen kierroksen otteluun 227733534. Sopupeliepäilyt eivät kuitenkaan päätyneet poliisitutkintaan, edes managerin Jani-Hurin epäilyjä vahvistavista kommenteista (viesti, viesti, viesti) huolimatta.

Nykyinen pelaajamateriaali on jopa liian vahvaa nykyiselle liigatasolle, mutta joukkueen ikärakenne kompensoi palkkakuluja. Joukkueella on puolellaan myös kokemusetu, mutta riskinä loukkaantumiset ja taitojen rapautuminen.

Nykyiset pelaajat (tilanne 1.10.2009)

Pelaajista nimi, suluissa ikä päivän tarkkuudella, mahdollinen erikoisuus hakasulkeissa ja kaikki merkittävät taidot (suurimmasta pieninpään).

Maalivahdit

Kim Koivunotko (18.89) keeper = 8 -> 10
Ville Kautto (26.12) [head] keeper = 14 -> 15, defending = 13, set pieces = 10, playmaking = 5

Kim on vain treenissä siihen asti kun Ville saavuttaa seuraavan tason (viikolla 12, kausi 40). Tämän jälkeen Kim myydään. Ville kiistaton ykkösvahti seuraavat 7-8 kautta.

Puolustuslinja

Augie Overdijk (32.34) [quick] set pieces = 18, playmaking = 11, defending = 7
Joni Leisti (31.89) [technical] defending = 15, winger = 8, set pieces = 6
Matti Lavonen (31.21) defending = 12, set pieces = 11
Rieuwerd Mather (32.42) [head] defending = 10, playmaking = 10, set pieces = 8

Joni palkattiin kauden 39 AMC-finaalia varten, jonka jälkeen jäänyt vahvistamaan puolustusta koska Augien kunto = 2 (jo kahdeksatta viikkoa) estänyt tämän pelaamisen tärkeissä otteluissa.

Aikaisemmin maalivahdit (Ville ja Enn Oese (myyty)) vuorottelivat myös puolustuslinjassa, mutta Ennin myynnin jälkeen tätä peluutusta ei ole enää käytetty. Ennin myynnin jälkeen puolustus on ollut erittäin heikko, mutta sitä ei ole haluttu väliaikaisesti vahvistaa koska tiedossa on kuitenkin puolustustreenin alkaminen jolloin puolustuslinja menee joka tapauksessa uusiksi.

Keskikenttä

Antero Naskali (31.33) playmaking = 14, passing = 7, set pieces = 9
Carlos Valente (29.43) [quick] winger = 13 playmaking = 10 set pieces = 8
Federico Mazza (33.23) [head] playmaking = 13, set pieces = 6
Jaakko Gök (32.91) playmaking = 13, passing = 7 set pieces = 6 defending = 5
Jesper Huvinen (31.33) [head] playmaking = 13, set pieces = 8, passing = 6
Vesa-Pekka Ahlqvist (29.105) [quick] winger = 14, set pieces = 9, playmaking = 7, passing = 6

Laiturit kuuluvat joukkueen junioriosastoon ja heille onkin peliaikaa luvassa joukkueessa vielä n. 3-4 kauden ajan. Muiden keskikenttäpelaajien ikääntyminen on toistaiseksi ratkaisematon ongelma.

Hyökkäys

Jorma Nurmirinta (30.10) [head] scoring = 12, set pieces = 7, passing = 6
Matias Hartikainen (33.48) scoring = 13, passing = 8, set pieces = 8
Samuli Särkipato (32.65) [head] scoring = 10 set pieces = 8, passing = 6

Matias on nykyinen valmentaja (hyökkäävä), Jorma tuleva valmentaja (kokemus = 9), jonka suuntautuminen ei ole vielä selvillä. Hyökkäysosasto vaatii myös remonttia.

Muut

Heikki Arvela, penkinlämmittäjä
Hermanni Kupari, kts. Peikkojen kunniagalleriasta

Yhteenveto

Nykyisistä pelaajista näemme joukkueelle olevan käyttöä Ville Kautosta (maailmanluokan maalivahti), molemmista laitureista Carlos Valentesta ja Vesa-Pekka Ahlqvistista (hyvät taidot, erikoisuudet, ikä ei vielä ongelma), Jorma Nurmirinnasta (tuleva valmentaja, varahyökkääjä) sekä Hermannista. Heistä tulevaisuudessa aloituskokoonpanoon mahtuu kolme ensiksimainittua.

Selvää on että valtaosa muista pelaajista on myytävä. Ajankohta riippuu tulevasta strategiasta.

Tavoitteet

Joukkueen johdon tavoitteena on vakiinnuttaa paikka Pirkanmaan rankingissa viidentoista parhaan joukossa (kts. viesti). Käytännössä tavoite edellyttää sarjapaikan vakiinnuttamista IV-divisioonassa. Tämä takaisi joukkueelle hyvän näkyvyyden maakuntatasolla joka taas edesauttaa sponsorineuvotteluita luoden näin positiivisen noususpiraalin. Selvityksessä on lisäksi ilmennyt piilotavoitteita joista organisaatiossa ollaan hyvin haluttomia puhumaan. Lienee kuitenkin oletettavaa että kausien 38-39 voitot Pirkkacupissa ja Aluemestareiden Cupissa motivoivat erityisesti manageri Jani-Huria puolustamaan joukkueensa menestystä (kts. viesti).

Tulevaisuuden suunnitelmat

Olennainen osa menestyvän joukkueen kehitysohjelmaa on toimiva ja tuloksellinen harjoitusohjelma. Taloudellisesti tuloksellisin vaihtoehto (massiivinen lyhytaikainen pelaajakauppa) on suljettu pois ajallisesti liian vaativana ja tylsänä. Seuran nykyinen johto tehnyt seuraavanlaisen puolustusharjoitussuunnitelman:

2 kpl WB <21y head/powerful winger = 12 passing > 4
1 kpl OCD <21y head playmaking = 10 passing > 4
2 kpl CD <18y unpredictable passing > 5
3 kpl DIM <22y unpredictable playmaking = 13-15 passing > 4

Kaikkien harjoittelijoiden puolustuksen lähtätaso on vähintään välttävä (5) ja he ovat suomalaisia. Kaikki pelaajat tulevat joukkueen omaan käyttöön. Yhdistelmä suomalainen, sopiva erikoisuus, mainitut lähtötasot (olennaisesti monitaitoinen) ja nuori ikä on näkemyksemme mukaan vähintäänkin kallis ellei joidenkin pelaajatyyppien kohdalla mahdoton. Lisäksi on varauduttava pitkään hankita-aikaan. Tarvittaessa helpointa lienee poistaa suomalaisuusvaatimus. On kuitenkin huomattava että palkkanäkökulmasta keskikenttäpelaajien olisi hyvä olla suomalaisia. Suunnitelman tarkempi toteutuskelpoisuuden analysointi ei kuulu tämän selvityksen piiriin.

Lisäksi seura on jo sopinut yhden OKP (Oman Kylän Pojat) pelaajan pitkäaikaisesta harjoittamisesta ja harkitsee Villen (oma maalivahti, defending = 13) osallistumista puolustusharjoitteluun. Koska seuran tarkoitus ei ole peluuttaa 10 puolustajaa viikossa tämä suunnitelma ei jätä tilaa, yhtä OKP:tä lukuunottamatta, taloudellisen voiton tekemiseen.

Onnistuessaan harjoitussuunnitelma mahdollistaa monipuoliset, joskin puolustusvoittoiset, muodostelmat (5xx, 4xx ja 352) ja taktiikat: vastahyökkäykset (hyvät syöttötaidot), luova peli (kaikilla hyvä erikoisuus), painostus (kaikilla paljon puolustustaitoa).

Olennainen jatkokysymys on luonnollisesti mitä tehdä sitten kun puolustusharjoittelu on ohi. Eräs vaihtoehto on jatkaa joko läpisyöttö- tai erikoistilanneharjoittelulla. Tämä on hyvä pitää mielessä kun joukkueeseen hankittaan uusia pelaajia muille pelipaikoille.

Joukkue on myös harkinnut oma junioriakatemian perustamista (kts. viesti ja viesti).

Yhteenveto

Joukkueen johto on selkeästi motivoitunut parantamaan joukkueen suoritusta ja on valmis työskentelemään menestyksen eteen. Uskottavia ja toteuttamiskelpoisia suunnitelmia on jo olemassa joten uskomme että joukkueella on hyvän mentorin ohjauksessa mahdollisuus yltää asetettuihin tavoitteisiin ja jopa ylittää ne.